آکادمی هلگر آکادمی هلگر

آکادمی هلگر

 ظرفیتتعداد جلساتروزهای هفتهاساتیدهزینه دوره - تومانشرح
دوره های آموزش معماری داخلی و دکوراسیون 5 نفر 20 جلسه (دو ساعته) قابل هماهنگی محمد علمداری 3.000.000 اطلاعات بیشتر alamdari.com
دوره های آموزش دکوراسیون داخلی تکمیل 20 جلسه (دو ساعته) قابل هماهنگی فلیپس اسچگل 3.500.000 ------------------
دوره های آموزش نرم افزارهای معماری 3 نفره 19 جلسه (2.30ساعته) قابل هماهنگی 2 روز در هفته نیلوفر کوهی 2.000.000 VRay
3DMax
Post production
(نکات طراحی داخلی)

جهت ثبت نام با شماره ی 24544 تماس حاصل فرمایید.

 

نمونه کارهای دوره ی نرم افزارهای معماری

 دوره های آموزش نرم افزارهای معماریدوره های آموزش نرم افزارهای معماریدوره های آموزش نرم افزارهای معماری

 

کلیه ی دوره ها با اعطای گواهینامه ی گروه معماری هلگر